Novi plan razvoja opštine Ljubovija

Novi plan razvoja opštine Ljubovija

Razvojni plan opštine Ljubovija za period od 2024. do 2030. godine, bio je aktuelna tema na prvom sastanku parterskog foruma u Ljuboviji. Članovi partnerskog foruma bili su predstavnici lokalne zajednice, javnog, privatnog i civilnog sektora. Sastanak je otvorio Milan Jovanović, predsednik Opštine Ljubovija, koji je istakao da je za ovu opštinu od izuzetnog značaja da se izrada plana razvoja odvija na transparentan način i dodao da sve zainteresovane strane u lokalnoj zajednici treba da budu uključene u proces.

Sa procesom izrade plana razvoja, učesnike partnerskog foruma upoznala je Snežana Selaković, konsultantkinja koju je angažovao UNDP (kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji). Izrada plana razvoja odvija se u sedam faza, a opština Ljubovija trenutno se nalazi u drugoj fazi, koja obuhvata pregled i analizu postojećeg stanja.

Aleksandar Renovčević, član Koordinacionog tima za izradu plana razvoja opštine, upoznao je učesnike sa nalazima analize postojećeg stanja u opštini Ljubovija. Ona treba da pokaže gde se opština Ljubovija trenutno nalazi kada je u pitanju njen razvoj, kao i da se sagleda koji su joj razvojni potencijali. Analiza bi trebalo da posluži kao polazna tačka u izradi plana razvoja.

M R

Оставите одговор