ODRŽANA PRVA REDOVNA SEDNICA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

ODRŽANA PRVA REDOVNA SEDNICA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Danas je održana prva redovna sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Ljubovija. Članovi Štaba za vanredne situacije, od strane komandanta Milana Jovanovića, upoznati su sa upozorenjem Sektora za vanredne situacije i Republičkog hidrometeorološkog zavoda sa najavom obilnih padavina u periodu od 17-19.01.2023. godine i potrebnim preduzimanjem preventivnih i operativnih mera u cilju spremnosti za eventualno suočavanje sa rizikom i posledicama. Na osnovu upozorenja, prikupljenih podataka od Operativnog centra Ljubovija i prisutnog postepenog rasta vodostaja na reci Drini i vodama drugog reda (posebno reke Ljuboviđe), Štab za vanredne situacije na predlog komandanta doneo je osam zaključaka i jednu preporuku.
Stručno operativni tim za poplave, u saradnji sa službama „JP Ljubovija“ i „JKP Standard“ obilaziće sve ugrožene tačke i lokacije na reci Drini u Ljuboviji, sagledati stanje, pratiti situaciju i po potrebi preduzimati potrebne preventivne i operativne aktivnosti sa ciljem sprečavanja mogućih posledica.
Potrebno je da građani i privredni subjekti čiji se objekti nalaze u blizini vodotokova Drine i Ljuboviđe budu pripravni, da stalno prate vodostaj i uputstva Štaba, a sve u cilju preduzimanja mera zaštite materijalnih dobara i imovine.
U ovom trenutku ne postoji opasnost od izlivanja reka na teritoriji opštine Ljubovija, a stanje na terenu i kretanje promene nivoa vode stalno se prate.

admin

Оставите одговор