Banja Luka dobija Naučno-tehnološki park

Banja Luka dobija Naučno-tehnološki park

Vlada Republike Srpske, danas, je usvojila Informaciju o osnivanju prvog Naučno-tehnološkog parka u Republici Srpskoj. Osnovni cilj osnivanja parka je ubrzan tehnološki razvoj u skladu sa dobrim primerima medjunarodne prakse, odnosno privlačenje inovativnih, tehnološki razvijenih stranih i domaćih kompanija i stvaranje uslova za razvoj ekonomije zasnovane na znanju, da bi se time pospešili uvoz i izvoz proizvoda i usluga.

Osnivači Naučno-tehnološkog parka biće Vlada Republike Srpske i Univerzitet u Banja Luci, a objekat parka, koji će se prostirati na ukupno oko 7.500 kvadratnih metara korisnog prostora, biće izgradjen u Кampusu banjalučkog Univerziteta.

M R

Оставите одговор