Znamenitosti Koceljeve

Crkva Svetog cara Konstantina i carice Jelene nalazi se u Koceljevi i podignuta je 1868. godine. Crkva je gradjena po ugledu na prečanske hramove sa visokim zvonikom i predstavlja jednobrodnu gradjevinu pravougaone osnove sa plitkim poluobličastim svodom. Unutrašnjost je podeljena na zapadni, južni i severni portal koji su ukrašeni jako bogatom i raznolikom kolekcijom ikona. U ikonostas su ugradjene prvobitne crkvene dveri, kao i tri ikone: Bogorodica, Sveti Jovan Bogoslov i Raspeće. U porti, zapadno od crkve nalazi se spomenik u obliku piramide, od crnog mermera, sa krstom na vrhu, posvećen palim i nestalim vojnicima u ratovima 1912-1918 rodom iz Koceljeve.