JKP „Drina“ izdvaja 40 evra za nasipni metar kubni drvne sečke za toplanu, odnosno 120 evra za 3 metra kubna ili tonu ove biomase

JKP „Drina“ izdvaja 40 evra za nasipni metar kubni drvne sečke za toplanu, odnosno 120 evra  za 3 metra kubna ili tonu ove biomase

Povodom tvrdnji pojedinaca na društvenim mrežama da Javno komunalno preduzeće
„Drina“ iz Malog Zvornika plaća skuplje drvnu sečku za toplanu u odnosu na neka druga
komunalna preduzeća u Srbiji, mašinski inženjer i rukovodilac u ovom preduzeću, Dragan
Čikarić, rekao je da su navedene tvrdnje netačne i da je prilikom pomenutih spekulacija vršeno
poređenje cene različitih količina energenta, odnosno cene biomase koju malozvorničko javno
komunalno preduzeće plaća po toni i cene biomase koju neka druga preduzeća plaćaju po
nasipnom metru kubnom, koje su na takav način neuporedive, te da JKP „Drina“, naprotiv, plaća
manje za biomasu u odnosu na preduzeća sa kojima je upoređeno.
Čikarić je osporio navode da JKP „Drina“, Mali Zvornik, izdvajajući 120 evra za tonu
drvne sečke, plaća skuplje biomasu u odnosu na neka druga preduzeća u Srbiji, koja izdvajaju 50
evra po nasipnom metru kubnom, navodeći da Mali Zvornik drvnu sečku po nasipnom metru
kubnom plaća 40 evra.
On je objasnio da tona drvne sečke, pri referentnoj vlažnosti od 35 posto, sadrži 3
nasipna metra kubna ove biomase, te da JKP „Drina“, plaćajući 120 evra po toni drvne sečke,
obezbeđuje 3 nasipna metra kubna sečke, po ceni od 40 evra po nasipnom metru kubnom ovog
energenta, iz čega proizilazi da pomenuta preduzeća, sa kojima je upoređeno JKP „Drina“ po
ovom pitanju, izdvajajući 50 evra po nasipnom metru kubnom drvne sečke, plaćaju 150 evra za
tonu drvne sečke, što je za 30 evra više nego što malozvorničko komunalno preduzeće izdvaja
za istu količinu energenta.
Čikarić je istakao da je cena drvne sečke koju plaća JKP „Drina“ često i povoljnija od
120 evra po toni i da ona zavisi od procenta vlage koju sadrži biomasa.
Prema njegovim rečima, budući da prosečna izmerena vlaga drvne sečke iznosi oko 50
posto, cena po toni u ovom slučaju je 105 evra, što je još manje u odnosu na prethodno pomenutu
cenu od 120 evra po toni, pri referentnoj vlažnosti od 35 posto.
Čikarić je rekao da JKP „Drina“ nabavku drvne sečke za toplanu sprovodi u skladu sa
zakonom i da prijem sečke vrši na osnovu merenja mase i vlažnosti energenta, što je, kako je
objasnio, metodologija koja je jedina ispravna, imajući u vidu da kalorijska vrednost sečke
zavisi od vlage, te da malozvorničko javno komunalno preduzeće spada u malobrojna preduzeća
koja primenjuju pomenutu metodologiju prilikom prijema drvne sečke.

admin

Оставите одговор