Održan sastanak Aktiva direktora lozničkih škola

Održan sastanak Aktiva direktora lozničkih škola

Na današnjem sastanku Aktiva direktora lozničkih osnovnih i srednjih škola, održanom u gradskoj upravi, razgovarano je o smernicama koje su osnovne i srednje škole dobile od Ministarstva prosvete, a koje se odnose na nastavni plan, organizaciju i sprovodjenje vaspitno-obrazovnog rada. Cilj ovih smernica je razvoj pozitivnih ljudskih vrednosti, promocija tolerancije i medjusobnog poštovanja, te uvažavanje različitosti medju učenicima.

Direktorica Srednje škole „Sveti Sava“, Jelene Mirković istakla je da je na sastanku usvojen dogovor o zajedničkim koracima, kako, medju školama, ne bi došlo do odstupanja  u sprovodjenju pomenutih smernica. Zadatak broj jedan, za sve škole, je da 1. septembar bude posvećen upoznavanju učenika i njihovih roditelja sa programima nastave i učenja, da prva školska sedmica bude tematski obojena, gde će se na svakom školskom času odrediti tema zasnovana na razvoju pozitivnih ljudskih vrednosti i biti organizovane brojne radionice, na koje će biti pozivani i roditelji.

Gospodja Mirković je dalje saopštila da će u drugoj školskoj sedmici biti obavezno inicijalno testiranje učenika. Naime, kako bi se pristupilo daljem izučavanju nastavnih predmeta tokom školske godine, neophodno je da se utvrdi koji nivo znanja učenici poseduju. To bi nastavnicima omogućilo izradu odgovarajućih operativnih nastavnih planova za dalji rad sa učenicima, ali i odredjivanje  kriterijuma ocenjivanja kako nastavni planovi ne bi bili prezahtevni za učenike. Preporuka ministarstva je i da se jedan dan mesečno odvoji i realizuje kao tematski dan na nivou škole, a možda i na nivou svih škola u Loznici.

Pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Djokić istakao je da će početak ove školske godine obeležiti pojačano prisustvo predstavnika MUP-a u obrazovnim ustanovama, a naročito u onim školama  koje se nalaze pored frekventnih saobraćajnica i dodao da su sve lozničke škole u potpunosti spremne za početak nove školske godine.

M R

Оставите одговор