Radni sastanak u Gradskoj upravi sa predstavnicima JVP Srbijavode

Radni sastanak u Gradskoj upravi sa predstavnicima JVP Srbijavode

Na zajedničkom sastanku koji je u Gradskoj upravi organizovao gradonačelnik Vidoje Petrović sa predstavnicima Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode“ bilo je reči o početku realizacije još jednog kapitalnog projekta na teritoriji grada Loznice – sanaciji, uređenju i zaštiti urušenih obala od erozije i bujica na reci Koreniti.

Prema rečima gradonačelnika Petrovića, ovaj posao je krajem prošle godine pokrenulo Javno vodoprivredno preduzeće Srbijavode i odvijaće se s prvim danima proleća u koordinaciji sa gradom Loznicom duž 10,2 kilometara korita te reke, od ušća u Jadar do mosta na putu Loznica – Valjevo.
Reč je o zoni gde je protok reke najusporeniji a to je područje mesnih zajednica Brezjak, Donje Nedeljice, Grnčara i Bradić, čiji su predstavnici prisustvovali ovom skupu dajući podršku realizaciji svih aktivnosti koje će se odvijati u priobalju Korenite.
Posao je u obostranom interesu, ponajviše građana koji imaju poljoprivredne posede u blizini reke, rečeno je, a naročito u delu koji se odnosi na podršku države da se zaštite plodne oranice od daljeg plavljenja u tom području Loznice.
Prema rečima tehničkog direktora Srbijavoda Darka Janjića u sklopu svih aktivnosti na trasi reke Korenite koja će posle imati veći protočni profil u planu je rešavanje pitanja starih, improvizovanih prelaza preko reka Korenite i Jadra, dva u Bradiću, po jedan u Velikom Selu i na Stupničkoj reci.
„Srbijavode“ će izraditi projektnu dokumentaciju i legalizovati nove mostove sa
prilaznim rampama koji će kasnije biti u nadležnosti javnog preduzeća Loznica Razvoj.

admin

Оставите одговор