Usvojen predlog godišnjeg izveštaja o radu i plana rada opštinskog Štaba za vanredne situacije

Usvojen predlog godišnjeg izveštaja o radu i plana rada opštinskog Štaba za vanredne situacije

Predlog Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik za 2022. godinu i Plan rada za 2023. godinu usvojeni su na sednici Štaba u četvrtak, 08. decembra.
Konstatovano je da je opštinski Štab za vanredne situacije u tekućoj godini održao 2 redovne i 4 vanredne sednice, od čega 1 telefonsku.

Na sednicama je doneto 37 zaključaka, 5 naredbi i 2 preporuke.

Navedeno je da se rad Štaba za vanredne situacije u Malom Zvorniku tokom 2022. godine odvijao u dobrim uslovima, sa izuzetkom perioda dugotrajne suše, od jula do oktobra, problema sa vodosnabdevanjem i proglašenja vanredne situacije 06. septembra, radi prevazilaženja navedenih problema.
Podržan je i Predlog plana rada opštinskog Štaba za vanredne situacije Mali Zvornik za 2023. godinu, čija realizacija je predviđena kroz niz planiranih zadataka i aktivnosti.
Usvajanjem izmena Odluke o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spašavanje u opštini Mali Zvornik, iz navedene kategorije izbrisana je Opštinska uprava opštine Mali Zvornik; Vatrogasno-spasilačka jedinica Mali Zvornik i Policijska stanica Mali Zvornik, budući da su pomenuti subjekti u okviru delokruga rada u sistemu državne uprave već obuhvaćeni naredbodavnim principom sa viših instanci u Republici Srbiji.

Izmenom pomenute odluke, iz subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spašavanje u opštini Mali Zvornik izbrisano je i preduzeće „Bačka – kop“ doo Mali Zvornik, jer nema neophodne resuse i kapacitete za delovanje u vanrednim situacijama.
Nakon razmatranja informacije o dinamici rešavanja aktuelnih problema vodosnabdevanja u opštini Mali Zvornik, usvojen je zaključak kojim je JKP „Drina“ Mali Zvornik zaduženo da u roku od 15 dana preduzme neophodne mere u cilju proširenja kapaciteta izvorišta Šipad.

Komandant Štaba za vanredne situacije i predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, rekao je da je u protekla 2 meseca intenzivno rađeno na poboljšanju vodosnabdevanja u opštini, pronalaženju i otklanjanju kvarova na vodovodnoj mreži, kao i rešavanju ostalih problema i teškoća u radu sistema za vodosnabdevanje.
On je ocenio da su na planu poboljšanja snabdevanja vodom napravljeni značajni pomaci, ali da još uvek nije zadovoljan rezultatom, kao ni ukupnim funkcionisanjem Javnog komunalnog preduzeća „Drina“, dodajući da se promene u načinu rada preduzeća odvijaju veoma sporo, te da će lokalna samouprava nastaviti da se bavi potrebama i problemima u ovoj oblasti do postizanja efikasnog funkcionisanja komunalnog preduzeća i ostvarivanja zadovoljavajućih rezultata u radu.
Razmotrena je i Informacija o potrošnji energenata u javnim ustanovama i preduzećima na području opštine Mali Zvornik, u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije i Ministarstva rudarstva i energetike o štednji električne i toplotne energije.

Ustanove sa teritorije opštine Mali Zvornik dobile su zaduženje da svakodnevno dostavljaju podatke o potrošnji električne i toplotne energije članu Štaba za vanredne situacije, Draganu Čikariću, dipl. mašinskom inženjeru, zaduženom za praćenje svih preporuka Vlade i informisanje Štaba za vanredne situacije o redukciji električne i toplotne energije.
U skladu sa donetim zaključcima, radi obezbeđivanja drvne sečke za toplanu, Opštinska uprava opštine Mali Zvornik ima obavezu da u roku od 15 dana dostavi Štabu za vanredne situacije spisak parcela čiji je opština Mali Zvornik vlasnik ili korisnik šumskog zemljišta, dok je JKP „Drina“ Mali Zvornik zaduženo da u roku od 15 dana postupi po Odluci o davanju bez naknade samoniklih drvnih sortimenata sa katastarske parcele br. 91, KO Čitluk, koju je usvojila Skupština opštine Mali Zvornik.

admin

Оставите одговор