Uskoro prijave za jednokratnu finansijsku pomoć

Uskoro prijave za jednokratnu finansijsku pomoć

Roditeljima u Srbiji, ove godine, biće pružena jednokratna finansijska pomoć u vrednosti od 10.000 dinara, za svako dete do 16 godina starosti. Naime, jednokratu finansijsku pomoć, nakon prijave, može dobiti svako dete koje je državljanin Srbije i rodjeno je 21. novembra 2006. godine ili kasnije. Pomoć će biti pružena i roditeljima čija decu su starija od 16 godina, ali koja ranije nisu dobijala ovakvu vrstu pomoći za mlade i na taj način će biti rešen problem one dece koja su imala manje od 16 godina u trenutku kada su isplaćivane mere podrške mladina, a sada imaju više od 16 godina.

Prijave za jednokratnu finansijsku pomoć biće omogućene u periodu od 20. avgusta do 20. septembra i vršiće se elektronskim putem, preko portala Uprave za trezor.

Slično kao i u prethodnim slučajevima, neophodno je da majke unesu broj svoje lične karte i svoj matični broj, matični broj za svako dete i da izaberu banku u kojoj žele da im pomoć bude isplaćena.

Prijava će biti moguća i za samohrane očeve, koji će pored pomenutih neophodnih dokumenata, morati da podnesu i digitalizovanu kopiju pravosnažne odluke na osnovu koje se vidi da samostalno obavljaju ulogu roditelja.

Kada je reč o starateljima dece, njima će takodje, pored pomenutih neophodnih dokumenata, biti potrebna digitalizovana kopija pravosnažne odluke organa starateljstva, kojom se dete koje dobija finansijsku pomoć stavlja pod starateljstvo.

Primaocima novčane socijalne pomoći 10.000 dinara biće automatskim isplaćeno.

Sa isplatom finansijske pomoći biće započeto 25. septembra za decu starosti do 16 godina, odnosno 1. oktobra za decu stariju od 16 godina.

M R

Оставите одговор